فیلمبرداری صنعتی

فیلم صنعتی یا تبلیغاتی جهت نمایش تاسیسات صنعتی و سیر تولید محصولات از لحظه ورود مواد اولیه تا وقتی که کالا وارد بازار میشود و چگونگی کنترل و نظارت کمی و کیفی و یا تحقیقات به منظور بهینه سازی و توسعه خط تولید تهیه میشود. هدف از تهیه فیلم های تبلیغاتی نشان دادن کیفیت تولید محصولات و تاکید بر نکات مثبت و نحوه فرآیند تولید و نمایش آن برای کسانی است که حضور و بازدید از شرکت یا کارخانه برایشان امکان پذر نمی باشد.

فیلمبرداری صنعتی

فیلم صنعتی یا تبلیغاتی جهت نمایش تاسیسات صنعتی و سیر تولید محصولات از لحظه ورود مواد اولیه تا وقتی که کالا وارد بازار میشود و چگونگی کنترل و نظارت کمی و کیفی و یا تحقیقات به منظور بهینه سازی و توسعه خط تولید تهیه میشود. هدف از تهیه فیلم های تبلیغاتی نشان دادن کیفیت تولید محصولات و تاکید بر نکات مثبت و نحوه فرآیند تولید و نمایش آن برای کسانی است که حضور و بازدید از شرکت یا کارخانه برایشان امکان پذر نمی باشد.

Promotional Videos

مزایای فیلم تبلیغاتی و صنعتی

ساخت فیلم های صنعتی اثرات فراوانی در فروش خدمات و محصولات تجاری و صنعتی شرکت ها و کارخانجات دارد. ساخت فیلم صنعتی ماهیت تجارت و کسب و کار و فعالیت های شما را به مشتریان و دکیگر مجموعه ها به معرض نمایش می گذارد. با ساخت فیلم صنعتی می توانید این ویدیوهای کوتاه را در فضاهای مختلفی همچون نمایشگاه ها، نشست ها، میز گردها، سایتهای اجتماعی داخلی و حتی خارجی نمایش دهید و نظر بسیاری از مخاطبین را به سمت مشاغل خود جلب کنید. با تولید فیلم صنعتی می توانید پیام و نشان برند صنعت خود را در نظر مشتریان و مخاطبین نامدار و معروف کنید بسادگی به آنها نشان دهید که از چه محصولات و خدمات منحصر به فرد و از چه توانایی برخوردار هستید.

کسب محبوبیت

با ساخت فیلم صنعتی مناسب میتوانید جایی در ذهن و قلب مشتریان و مخاطبان باز کنید. برند و شعار خود را برای مخاطبین خود معروف و محبوب کنید و توانایی ها و محصولات خود را به معرض نمایش بگذارید

پیش به سوی موفقیت

فیلم صنعتی را میتوانید در مکانهایی نظیر نمایشگاه ها، همایش ها، شبکه های اجتماعی، سمینار ها و حتی به عنوان آگهی تلویزیونی نمایش دهید و توجه بسیاری از مخاطبان را به سمت کسب و کار خود جلب نمایید.

برخی از فیلم های تبلیغاتی که توسط ویکسو وب ساخته شده است